Szolgáltatási feltételek

Feltételek I

A https://book-of-ra.hu/ weboldalon való belépéssel vállalja, hogy kötelezi magát a szolgáltatási feltételek, az összes alkalmazandó törvény és szabályozás betartására, és beleegyezik, hogy felelős a vonatkozó helyi előírások betartásáért. törvényeket. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor tilos a webhely használata vagy annak elérése. A weboldalon található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjog védi.

Használja a licencet II

Az anyagok (példányok vagy szoftverek) egy példányának ideiglenes letöltésére a RA of RA weboldalán csak személyes, nem kereskedelmi átmeneti megtekintés céljából kerülhet sor. Ez egy licenc megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és ennek a licencnek az alapján nem teheti meg: az anyagok módosítása vagy másolása; az anyagokat bármilyen kereskedelmi célra vagy nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) kiállításra használhatja; megpróbálhatja a Book of RA weboldalán található szoftverek bontását vagy visszafejlesztését; távolítson el minden anyagot szerzői jogi vagy más tulajdonjogról; vagy az anyagokat átadhatja egy másik személynek, vagy "tükrözheti" az anyagokat más szerveren. Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha megsérti ezeket a korlátozásokat, és a RA könyv bármikor felmondhatja. Ezen anyagok megtekintésének megszüntetésekor vagy a licenc megszűnésekor a birtokában lévő letöltött anyagokat elektronikus vagy nyomtatott formában meg kell semmisítenie.

Jogi nyilatkozat III

A Book of RA honlapján található anyagok „létező” alapon kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A RA könyve nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, és ezzel elutasítja és megtagadja az összes többi garanciát, ideértve korlátozás nélkül a hallgatólagos garanciákat vagy a forgalmazhatóság, az adott célra való alkalmasság feltételeit, a szellemi tulajdon megsértésének vagy a jogok egyéb megsértésének feltételeit. Ezenkívül a Book of RA nem garantálja és nem tesz semmiféle nyilatkozatot a weboldalán található anyagok felhasználásának pontosságával, várható eredményeivel vagy megbízhatóságával kapcsolatban, vagy egyéb módon az ilyen anyagokkal kapcsolatban, vagy a webhelyhez kapcsolódó bármely webhelyen.

Korlátozások IV

Semmilyen esetben a Book of RA vagy annak szállítói nem felelnek az RA könyvében szereplő anyagok használatából vagy képtelenségéből eredő károkért (ideértve - korlátozás nélkül - az adatok vagy a profit elvesztésének vagy az üzleti tevékenység megszakításának következményeit). weboldalon, még akkor is, ha az RA könyvet vagy az RA meghatalmazott képviselőjét szóbeli vagy írásbeli értesítéssel értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Mivel egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos jótállások korlátozását vagy a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, ezek a korlátozások nem vonatkoznak rád.

Az anyagok pontossága V

A Book of RA weboldalán megjelenő anyagok tartalmazhatnak technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat. A RA könyve nem garantálja, hogy a honlapján szereplő anyagok bármelyike ​​pontos, teljes vagy naprakész. A Book of RA bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalán található anyagokat. A RA könyve azonban nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

Linkek VI

A Book of RA nem vizsgálta felül az összes, a weboldalához kapcsolódó oldalt, és nem vállal felelősséget az ilyen hivatkozott webhelyek tartalmáért. Bármely link beillesztése nem jelenti a weboldal RA általi jóváhagyását. Bármely ilyen kapcsolódó weboldal használata a felhasználó saját felelőssége.

Módosítások VII

A Book of RA bármikor, értesítés nélkül módosíthatja weboldalának jelen szolgáltatási feltételeit. A weboldal használatával vállalja, hogy kötelezi magát a szolgáltatási feltételek akkori aktuális verziójára.

Irányadó törvény VIII

Ezeket a feltételeket a magyar törvények szabályozzák és értelmezik, és visszavonhatatlanul alárendelte magát az adott állam vagy a hely bíróságai kizárólagos joghatóságának.